Zorgverleners

Welkom bij Standby thuiszorg!

Uitleg toestemmingsverklaring AVG t.b.v. verwerking persoonsgegevens

In dit document kun je alle informatie vinden over het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals onder andere welke persoonsgegevens Standby thuiszorg verwerkt, waarom Standby thuiszorg deze persoonsgegevens verwerkt en hoe Standby thuiszorg jouw persoonsgegevens beveiligt.

Download uitleg toestemmingsverklaring

Handleiding Care Assist online

Standby thuiszorg maakt gebruik van Care Assist online. Op Care Assist online kun je onder andere de navolgende informatie/documenten vinden:

  • je rooster
  • de door Standby thuiszorg verstuurde facturen
  • overzicht van afspraken
  • contactgegevens van Standby thuiszorg

In de handleiding staat beschreven hoe je kunt inloggen, wat jouw gebruikersnaam en wachtwoord is en hoe je de verschillende onderdelen/documenten kunt bekijken.

Download handleiding Care Assist Online

Kalender factureringsmomenten 

Op de kalender factureringsmomenten staan de factureringsmomenten vermeld. Dit zijn de momenten waarop de facturen zichtbaar zijn op Care Assist Online, waarop de facturen zichtbaar zijn voor de cliënten, wanneer Standby incasseert indien er een incassomachtiging is afgegeven en wanneer Standby Zorg uitbetaald.

Download kalender factureringsmomenten

Algemene voorwaarden Standby thuiszorg

Hier vind je de algemene voorwaarden van Standby thuiszorg.

Download algemene voorwaarden

FaCare (optioneel)

Voor zzp’ers die niet willen wachten tot ze betaald worden door de cliënten is FaCare in het leven geroepen. FaCare zorgt ervoor dat de facturen die je aanlevert bij jouw cliënt direct worden betaald door FaCare. Vervolgens wacht FaCare op de betaling van jouw cliënt, zelfs als dit een aantal maanden duurt. FaCare garandeert dat binnen twee werkdagen na facturatie de betaling op je rekening staat. Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan kun je het formulier en de voorwaarden invullen en ondertekenen en de ondertekende versies sturen naar [email protected].

Download inschrijfformulier FaCare

Facturen inzien in CareAssist online

Uren accorderen in Care Assist online