WLZ cliënt

Welkom bij Standby thuiszorg!

Privacyverklaring t.b.v. verwerking persoonsgegevens

In deze verklaring kunt u alle informatie vinden over het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals onder andere welke persoonsgegevens Standby thuiszorg verwerkt, waarom Standby thuiszorg deze persoonsgegevens verwerkt en hoe Standby thuiszorg uw persoonsgegevens beveiligt.

Download privacy verklaring

Zorgvrager bij de WLZ

Handleiding Care Assist online

Standby thuiszorg maakt gebruik van Care Assist online. Op Care Assist online kunt u onder andere de navolgende informatie/documenten vinden:

  • rooster(s) van uw zorgverlener(s)
  • de door Standby thuiszorg verstuurde facturen
  • overzicht van afspraken
  • contactgegevens van Standby thuiszorg

In de handleiding staat beschreven hoe u kunt inloggen, wat uw gebruikersnaam en wachtwoord is en hoe u de verschillende onderdelen/documenten kunt bekijken. Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u eventueel delen met uw familieleden of vertegenwoordiger(s), zodat zij ook gebruik kunnen maken van Care Assist online. De facturen van Standby thuiszorg worden alleen via Care Assist online beschikbaar gesteld.

Download handleiding Care Assist online

Declareren bij de WLZ

Algemene voorwaarden Standby thuiszorg

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Standby thuiszorg.

Download algemene voorwaarden

Zorgovereenkomst

De zorgovereenkomst (inclusief zorgbeschrijving) tussen u en uw zorgverlener(s) zal u separaat door uw zorgverlener(s) aangeleverd worden. Zowel u als uw zorgverlener(s) dient deze overeenkomst en zorgbeschrijving te tekenen, waarna u deze kunt doorsturen aan het zorgkantoor. U dient tevens een ondertekend exemplaar te bewaren voor uw eigen administratie en ervoor te zorgen dat uw zorgverlener(s) ook een ondertekend exemplaar ontvangt/ontvangen. De uitbetaling van de facturen aan uw zorgverlener(s) is afhankelijk van het insturen van deze documenten. Zodra deze zijn goedgekeurd kunnen de facturen pas door het SVB (Sociale Verzekeringsbank, telefoonnummer: 030 – 264 82 00) uitbetaald worden.

Tarieven

De gehanteerde tarieven staan vermeld op de zorgovereenkomst. U dient deze tarieven goed te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de documenten aan het zorgkantoor.

Periodekalender

Via de periodekalender kunt u zien wanneer uw facturen online staan. De periode kalender kunt u downloaden via onderstaande knop.

Download periodekalender

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben of heeft u hulp nodig bij het ondertekenen van de documenten en/of het inloggen bij Care Assist online, dan kunt u ons altijd bereiken op ons telefoonnummer 0411 – 688 399.