Dementie is een heftige en veelvoorkomend ziektebeeld bij onze cliënten. Het is fijn als bij verergering van dit ziektebeeld iemand thuis en dicht bij de familie kan blijven. Maar wat is dementie nu eigenlijk en wat kun je verwachten als iemand in uw omgeving deze diagnose krijgt?

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 verschillende ziektes. Voorbeelden van vormen van dementie zijn Alzheimer, vasculaire dementie en FTD. Wanneer iemand last heeft van dementie hebben de hersenen problemen met het verwerken van informatie. Er ontstaan beschadigingen in de hersenen waardoor ze niet meer optimaal kunnen functioneren en daardoor treden onder andere geheugenproblemen en problemen met de dagelijkse handelingen op. Gemiddeld heeft 1 op de 5 mensen last van dementie. Bij vrouwen is dit zelfs 1 op de 3. In Nederland zijn er ongeveer 270.000 mensen die last hebben van dementie. Hieronder vindt u een overzicht van alle verschillende soorten dementie en kunt u meer informatie krijgen per ziektebeeld.

Ziekte van Alzheimer 

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Bij deze vorm van dementie krijgt men moeite met gesprekken volgen, dingen onthouden en beslissingen nemen.

> Lees verder over Alzheimer

Vasculaire dementie 

Vasculaire dementie is ook een vorm van dementie die vaak voorkomt. Mensen met deze diagnose hebben moeite met denken, spreken en concentreren. Vaak hebben zij ook last van hart- en vaatziekten.

> Lees verder over vasculaire dementie

Frontotemporale dementie (FTD)

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die vaak voorkomt bij mensen met een jongere leeftijd. De motoriek en het praten wordt lastiger.

> Lees verder over frontotemporale dementie

Ziekte van Pick

De ziekte van Pick lijkt op frontotemporale dementie. Door deze ziekte kan het gedrag, de emoties of de persoonlijkheid van iemand gaan veranderen. Iemand die lijdt aan deze vorm van dementie is vaak heel onvoorspelbaar, ongeremd en kan situaties lastig inschatten.

> Lees verder over de ziekte van Pick

Lewy-body dementie

Wanneer iemand lijdt aan Lewy-body dementie kan deze persoon verschijnselen van Parkinson vertonen. Denk hierbij aan trillende lichaamsdelen, stijfheid en een andere manier van lopen.

> Lees verder over Lewy body dementie

Wat gebeurt er als u lijdt aan dementie?

Wanneer je last hebt van dementie raken de hersenen beschadigd. De zenuwcellen of de verbindingen hiertussen gaan kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet meer optimaal functioneren. Welke cellen er afbreken, hangt af van de vorm van dementie die u heeft. Zo kunnen bijvoorbeeld de emoties aangetast worden, maar ook het geheugen. Iemand die dementie heeft overlijdt vaak aan de gevolgen hiervan. Denk hierbij aan een ziekte of infectie zoals een longontsteking. Gemiddeld is de levensverwachting van iemand met dementie 8 jaar vanaf het moment dat de diagnose is gesteld.

Symptomen van dementie

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij of zij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn of haar eigen leven. Hij of zij wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.

Verschillende fasen van dementie

Dementie is er in veel verschillende vormen te vinden. Daarnaast is natuurlijk ieder mens anders. Toch kan er gezegd worden dat er verschillende fases in dementie naar voren komen. Hieronder een beschrijving van de fases van de meest voorkomende vorm van dementie, Alzheimer.

Vroege fase

De vroege fase van dementie is te herkennen aan vergeetachtigheid. Iemand met een vroege fase van Alzheimer vergeet vaak recente gebeurtenissen, herhaalt veel dingen en verliest vaak de draad in zijn of haar verhaal. Belangrijk is dat je iemand in de vroege fase zelfstandig laat zijn, zodat hij of zij nog steeds de kans krijgt om voor zichzelf te zorgen.

Middenfase

Iemand in de middenfase heeft steeds meer hulp nodig. De persoon is in de war over de dagen en de tijden en raakt de weg kwijt of gaat weglopen. Vaak is iemand in deze fase erg verstoord en komen waanbeelden en hallucinaties omhoog.

Late fase

Wanneer iemand in de late fase terecht komt, is deze echt afhankelijk van hulp. Iemand krijgt moeite met kauwen en slikken en kan incontinent worden. Ook komen emoties als verdriet, boosheid en woede vaak omhoog en kan er sprake zijn van spraakverlies.

Zorg bij dementie

Omdat de symptomen van dementie ervoor zorgen dat iemand uiteindelijk niet goed meer voor zichzelf kan zorgen, is hier hulp bij nodig. In het begin is dit vaak op te vangen in de vorm van mantelzorg. Iemand uit de familie of vriendenkring kan bijvoorbeeld helpen bij de dagelijkse bezigheden. De ziekte kan echter verergeren waardoor uiteindelijk mantelzorg niet meer volstaat, omdat dit bijvoorbeeld te zwaar wordt. Hulp van buitenaf kan dan een oplossing zijn. Eén van de mogelijkheden is om naar een verpleeghuis of hospice te verhuizen waar u dan samen met andere dementerenden zit. Wilt u niet verhuizen? Dan is het ook mogelijk om thuiszorg te krijgen. Door zorgmogelijkheden tot 24 uur per dag kunt u met dementie toch thuis blijven wonen, zodat u niet hoeft te verhuizen en nog steeds kunt genieten van de vrijheid.

Zorgbehoefte bij dementie

Het is natuurlijk erg lastig in te schatten hoe groot de zorgbehoefte is van iemand met dementie. Het verschilt per persoon en ook per vorm van dementie. Toch heeft Standby thuiszorg een overzicht gemaakt van de zorgbehoefte bij dementie op basis van onze cliënten. In dit overzicht kunt u zien hoeveel zorg er nodig is in welke fase.

Wilt u meer informatie over zorg bij dementie? Neem dan vrijblijvend contact op met Standby thuiszorg via info@standbythuiszorg.nl of +31 (0)411 – 688 399.