Cliëntenraad van Standby thuiszorg

Standby Zorg vindt het belangrijk om te luisteren naar hun cliënten, zeker als het gaat over de zorg. Zij en hun vertegenwoordigers weten immers het beste wat voor zorg zij nodig hebben. Zij weten daardoor ook het beste waar eventueel verandering of verbetering nodig is, om de zorg zo prettig mogelijk in te passen in hun leven. Goede zorg is immers geen kant en klaar product, maar moet worden afgestemd op de unieke zorgvraag van de cliënt.

In een Cliëntenraad krijgen cliënten of hun vertegenwoordigers, de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan. Ook u kunt uw mening geven via de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is dus een belangenvereniging van de cliënten en komt op voor hun belangen. Door regelmatig overleg met de Cliëntenraad kan Standby Zorg zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen en behoeften.

Waarom een cliëntenraad?

Het is verplicht, via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), om een Cliëntenraad in te stellen. Hierdoor hebben cliënten inspraak in het beleid van van Standby Zorg en over de zorg die zij leveren. Ook is in die wet vastgelegd waarover de organisatie de Cliëntenraad om advies moet vragen. Er is verschil tussen zaken waarover alleen advies hoeft te worden gevraagd en over zaken die een zwaarder advies krijgen. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.  Als er bij het zwaardere advies een verschil van mening is, kan de organisatie niet doorgaan met het beleid.

Een Cliëntenraad gaat in alle gevallen uit van het effect dat het voorgenomen beleid heeft op de zorg voor de cliënten. Ook bespreekt de Cliëntenraad signalen die zij van de cliënten krijgt over zaken die soms niet goed gaan en kan daarover ook ongevraagd een advies aan Standby Zorg geven.

Sinds 22 oktober 2019 heeft Standby Zorg een cliëntenraad opgericht. Op dit moment bestaat de Cliëntenraad uit Truus van den Broek- Godlieb en Wilma Keersemaker. Wij zullen ons even aan u voorstellen.

Wat willen wij?

De Cliëntenraad heeft als missie het opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Standby Zorg. Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten als onafhankelijke en zelfstandig medezeggenschapsorgaan en waakt over de kwaliteit van zorg en de dienstverlening.

De Cliëntenraad wil dat de cliënt centraal staat in de medische zorg en zelf (of de vertegenwoordiger) regie en inspraak heeft in de verzorging. Dus samen beslissen als cliënt en zorgverlener.

Wat kunt u doen?

De Cliëntenraad kan meepraten over het bestuurlijk reilen en zeilen van Standby Zorg. Bijvoorbeeld over een verandering in de doelstelling, de begroting, de jaarrekening en zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne. U kunt met de Cliëntenraad meedenken, ideeën doorgeven, opbouwende kritiek geven maar ook vragen stellen. Met uw hulp kunnen we samen bouwen aan een kwalitatief goede en flexibele zorg. En het is belangrijk dat wij weten wat er bij u leeft. Dus hebt u vragen, een advies of misschien lid wilt worden, dan kunt u contact opnemen met de Cliëntenraad via emailadres: [email protected]

Leden van de cliëntenraad

Truus van den Broek-Godlieb
Lid cliëntenraad

Ik ben getrouwd met Harry en samen hebben wij 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Ik ben in aanraking gekomen met Standby door de zorg die ik nodig had voor mijn man Harry. Hij heeft dementie en...

Lees verder >

Wilma Keersemaker
Lid cliëntenraad

Mijn naam is Wilma Keersemaker. Ik heb drie zoons en vier kleinkinderen. Doordat mijn schoonmoeder ernstig ziek werd kwam ik in aanraking met Standby Thuiszorg. Deze samenwerking is zo goed...

Lees verder >