Bonus voor zorgmedewerkers

Gelukkig komen we langzaam maar zeker uit de coronacrisis, de vaccinatiegraad loopt op en de besmettingen dalen hard. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en Welzijn hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd om hierbij te ondersteunen.

Het kabinet wil graag opnieuw zijn waardering uitspreken voor zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Helaas zijn er wel strengere eisen aan deze zorgbonus dan vorig jaar. Daarnaast hoef je je deze keer niet door middel van een inschrijfformulier aan te melden voor de zorgbonus. Wij benaderen je als je volgens de voorwaarden via Standby Zorg in aanmerking komt voor deze bonus.

Voorwaarden zorgbonus

• Je hebt je ingezet voor COVID-19 besmette cliënten of je hebt op andere wijze bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.
• Je hebt een uitzonderlijke prestatie geleverd in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021.

Hoogte zorgbonus

Als je als zorgprofessional in aanmerking komt voor de bonus ontvang je naar verwachting een bedrag van ongeveer € 200,- netto. In tegenstelling tot vorige bonusregeling is deze keer een maximaal budget beschikbaar vanuit de overheid. De hoogte is dus afhankelijk van het aantal mensen dat zich inschrijft voor deze regeling.

Hoe krijg je de zorgbonus?

Wij gaan inventariseren wie er via Standby Zorg hebben gewerkt bij cliënten met COVID-19 en wie er in verband met COVID-19 extra gewerkt heeft. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet benaderen wij je in de week van 12 juli. Wij zorgen er ook voor dat je aanvraag voor de deadline wordt ingediend!


Alle voorwaarden en informatie lees je op de website van de Rijksoverheid

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen met onze antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden

De bonus is bedoeld voor zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten in de strijd tegen COVID-19. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het verzorgen, verplegen, behandelen of begeleiden van patiënten en cliënten of het verlenen van triage. Ook personen die extra uren hebben gemaakt om collega’s te vervangen of preventieve taken hebben uitgevoerd om het risico op verspreiding te voorkomen komen in aanmerking.

  • Zorgprofessionals die zijn ingesprongen en/of hebben meegeholpen om (vermoedelijke) patiënten en cliënten met COVID-19 te verzorgen, verplegen, begeleiden, behandelen, op te vangen of triage te verlenen.
  • Zorgprofessionals die extra uren hebben gewerkt als direct gevolg van de strijd tegen COVID-19. Denk aan professionals die geen vakantie of verlof konden opnemen wegens de uitbraak, of meer uren hebben gewerkt omdat collega’s ziek waren.
  • Zorgprofessionals die de reguliere zorg onder uitzonderlijke en zware omstandigheden draaiende hebben gehouden omdat collega’s werden ingezet om patiënten en cliënten met COVID-19 te verplegen, verzorgen of begeleiden.
  • Medewerkers die direct ondersteunend zijn geweest aan het verlenen van COVID-19 zorg. Denk aan schoonmaakwerkzaamheden op afdelingen met (vermoedelijke) COVID-19 patiënten.
  • Zorgverleners die hun werkzaamheden op dezelfde manier hebben uitgevoerd als vóór COVID-19.
  • Zorgverleners die de zorg met een kleine aanpassing op een andere manier hebben geleverd. Bijvoorbeeld door 1,5 meter afstand op het werk te houden of door bepaalde werkzaamheden via videobellen voort te zetten.
  • Medewerkers die geen COVID-19 zorg hebben verleend en hieraan ook niet direct ondersteunend zijn geweest. Denk aan inkoopwerkzaamheden of boekhouding.
  • Zorgverleners die slechts een korte periode of klein aantal uren hebben gewerkt.

Wanneer jij via Standby Zorg werkzaam bent geweest en voldoet aan de voorwaarden, benaderen wij jou in de week van 12 juli. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Jij hoeft dus geen actie te ondernemen indien je recht hebt op de zorgbonus via Standby Zorg.

Standby kan jouw zorgbonus aanvragen wanneer wij de zorgaanbieder zijn geweest. Is Standby je zorgbemiddelaar, dan kun je via een van je cliënten de zorgbonus laten aanvragen.

Zorgmedewerkers die diensten hebben verricht tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 kunnen in aanmerking komen voor de zorgbonus.

Nee, de zorgbonus wordt netto uitgekeerd.

Ons streven is om de zorgbonus dit jaar voor de kerst uit te keren. Wij zijn hiervoor wel afhankelijk van de overheid, zij hebben ongeveer vijf maanden nodig om de zorgbonus uit te keren nadat deze is toegekend.

Vragen?

Heb je vragen over deze bonus en of je in aanmerking komt? Dan kun je een mail sturen naar [email protected]

Handige websites

Rijksoverheid

Bekijk hier de actuele informatie over de zorgbonus voor zorgprofessionals.

Ga naar de Rijksoverheid

RIVM

Bekijk hier de actuele informatie over het Coronavirus vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ga naar het RIVM

Informatielijn

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de landelijke informatielijn vanuit het RIVM.

0800-1351

Nog geen zorgverlener bij Standby?

Schrijf je hier in!